onyttig

onyttig
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • onyttig — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • bedräglig — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • förrädisk, falsk, lömsk, bedräglig, vilseledande, svekfull, opålitlig • ohederlig, oärlig, orättrådig, opålitlig, lögnaktig, svekfull, bedräglig • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • fåfäng — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • fåfäng, kokett, egenkär, flärdfull, ytlig • egenkär, självbelåten, självupptagen, självklok, egocentrisk, fåfäng, egenrättfärdig, självisk, egoistisk • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • förfelad — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • förgäves — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig • förgäves, fruktlöst, lönlöst, gagnlöst, resultatlöst …   Svensk synonymlexikon

  • fruktlös — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • gagnlös — • ineffektiv, resultatlös, verkningslös, improduktiv, oduglig, gagnlös • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • lönlös — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • meningslös — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • intetsägande, utryckslös, meningslös, menlös …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”